Психологічний інструментарій

Зверніть увагу: використання психодіагностичних методик неспеціалістами може призвести до недостовірних результатів і завдати пряму або непряму шкоду випробуваному

Вольові якості

На кожне з наведених запитань можна відповісти "так", "ні", "не знаю", "буває" .

1. Чи можете ви завершити розпочату роботу, яка вам не цікава, незалежно від того, що час і обставини дозволяють припинити і потім знову повернутися до неї?

2. Чи переборете ви без особливих зусиль внутрішній опір, якщо необхідно зробити що-небудь для вас неприємне (наприклад, піти на чергування у вихідний день)?

5

Дослідження розумових здібностей

 Індивідуально-психологічні особливості, які є умовою забезпечення тієї чи іншої успішної діяльності, а також організації взаємодії людей один з одним та їхнього спілку-вання, називаються здібностями.

3.333335

Тест-опитувальник «Оцінювання рівня тривожності й схильності школяра до неврозу» (А. Захаров)

 Даним тестом можуть скористатися батьки при визначенні рівня три­вожності і схильності дитини до неврозу.

3.4

Індивідуальна картка психологічного супроводу учня

3.6

Методи психодіагностики акцентуйованості характеру в підлітків

 В матеріалі для завантаження представлено наступне:

3

Методика «Оцінка емоційно-діяльнісної адаптивності»

Інструкція. Нижче пропонуються 24 твердження. Вирішіть, чи стосуються ці ствердження вас. Якщо стосуються, відповідайте «так», якщо ні — «ні».

ОПИТУВАЛЬНИК

5

Методика «Експрес-діагностика рівня самооцінки»

Інструкція. Відповідаючи на запитання, вказуйте, наскільки характерні для вас перераховані нижче стани. Використовуйте таку шкалу:

дуже часто — 4 бали;
часто — 3 бали;
іноді — 2 бали;
рідко — 1 бал;
ніколи — 0 балів.

ОПИТУВАЛЬНИК

4.2

Методика вивчення акцентуацій особистості К.Леонгарда (модифікація С.Шмішека)

 Призначення

Опитувальник призначений для діагностики типу акцентуації особистості. Теоретичною основою опитувальника є концепція «акцентуйованих особистостей» К. Леонгарда, який вважає, що властиві особистості риси можуть бути розділені на основні та додаткові. Основні риси становлять стрижень, ядро особистості. У разі яскравої виразності (акценту) основні риси стають акцентуацією характеру. Відповідно особистості, у яких основні риси яскраво виражені, названі Леонгардом «акцентуйовані».

3

Виявлення та оцінка комунікативних та організаторських схильностей (КОС-1)

Ця методика виявляє комунікативні та організаторські схильності особистості (вміння чітко та швидко налагоджувати ділові та товариські контакти з людьми, бажання розширювати контакти, участь у групових заходах, вміння впливати на людей і т.д.).

5

Методика визначення самооцінки

Інструкція. Перед вами 20 слів, які характеризують окремі якості та риси характеру. Вам необхідно проранжувати ці риси характеру, надавши їм рангові місця з 1 по 20-те залежно від ступеня значущості цих рис саме для вас. На першому місці повинна бути риса, найбільш важлива для вас, на 20-му - найменш важлива. Рангові місця першого етапу дослідження занесіть у колонку “Я”.
На другому етапі ці ж самі риси проранжуйте щодо вашого життєвого ідеалу. Рангові місця занесіть у колонку “Мій ідеал”.
 

5

Хто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів і 4 гостя.

Нові користувачі

  • payJak
  • Michaelwem
  • Ajgawova
  • Albertroodo
  • AnnaMup
  • ViatFiftSAM
  • Desapioxy
  • Jarednip

Увага! Передруківка матеріалу можлива тільки при наявності активного посилання на джерело - psy.rv.ua